Technikos Meistrai

gedimų nustatymas ir konsultavimas

Įrankių profilaktinė priežiūra

Intensyviai naudojamus įrankius rekomenduojama bent kas tris mėnesius profilaktiškai patikrinti. Vieno įrankio apžiūra trunka vidutiniškai 15 min.:

  1. Išorinė apžiūra – ar įrankis neapgadintas mechaniškai (tikrinamas korpusas, laidas).
  2. Įrankio elektrinės dalies patikrinimas – angliukai, korpuso pramušimas.
  3. Veikimo patikrinimas – ar nėra nebūdingų garsų, vibracijos, kvapų.
  4. Įrankio funkcijų patikrinimas – ar atlieka visas instrukcijoje numatytas funkcijas (kalimas, gręžimas, reversas ir pan.).
  5. Dulkių iš įrankio vidaus išpūtimas suspaustu oru.
  6. Įrankio išorės nuvalymas specialiomis eksploatacinėmis medžiagomis.